تعداد بازدیدها : 3193
  عنوان مقاله : ویژگیهای قرآن از دیدگاه «بلاغی» ترجمه ای بر مقدمه تفسیر «آلاء الرحمن»
 نویسنده : محمد رضا انصاری
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=5870  
 منبع: پیام قرآن - پاييز 1373 - شماره 4


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org