تعداد بازدیدها : 3473
  عنوان مقاله : تاريخ قرآن (نلدكه – شوالي) تاريخچه تدوين و نقد و بررسي ترجمه عربي آن
 نویسنده : مرتضي كريمي نيا
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن پژوهي(707)->منابع و مراجع قرآن پژوهي(653)->فهرست منابع قرآن پژوهي(388)->کتابشناسي هاي قرآني(365)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)
  آدرس اینترنتی:   http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/75413850111.pdf  
 منبع: پژوهشنامه قرآن وحدیث – پاییز 1385شماره1


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org