تعداد بازدیدها : 3703
  عنوان مقاله : معاد در قرآن و كتب عهدين (عهد قديم و جديد)
 نویسنده : سميه كلهر
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->آخرت شناسي(176)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)->دين شناسي تطبيقي(33)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=30028  
 منبع: آینه معرفت، بهار 1384 - شماره 5


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org