تعداد بازدیدها : 2074
  عنوان مقاله : اعجاز از ديدگاه جاحظ (قسمت آخر)
 نویسنده : وليد قصاب – برگردان و نگارش: محمد باقر حجتي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=7110  
 منبع: بینات،سال پنجم شماره17


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org