تعداد بازدیدها : 2065
  عنوان مقاله : اعجاز از ديدگاه جاحظ (قسمت اول)
 نویسنده : وليد قصاب – برگردان و ترجمه: سيد محمد باقر حجتي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=7085  
 منبع: بینات،سال جهارم شماره16


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org