تعداد بازدیدها : 2761
  عنوان مقاله : تفسير و هرمنوتيك
 نویسنده : سيد محمد علي ايازي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->علم قرائت(94)->قراء سبعه(16)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=6205  
 منبع: صحیفه مبین بهار و تابستان 1376 - شماره 9 و 10


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org