تعداد بازدیدها : 1764
  عنوان مقاله : اعجاز تشريعي قرآن
 نویسنده : سيد مهدي صانعي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)->اعجاز تشريعي(6)
  آدرس اینترنتی:   http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55213826003.pdf  
 منبع: مطالعات اسلامی،شماره60،تابستان1382


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org