تعداد بازدیدها : 1994
  عنوان مقاله : ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب (2)
 نویسنده : سید موسی شبیری زنجانی – تحریر و تعلیق: سید محمد جواد شبیری
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->خانواده(131)->ازدواج و تشکيل خانواده(51)
  آدرس اینترنتی:    
 منبع: فقه اهل بیت – شماره 58 - 59


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org