خداشناسي از طريق آثار صُنع الهي در عالم تكوين(از ديدگاه قرآن كريم و نهج البلاغه)
نویسنده : نصرت نيل ساز - زهره بابا احمدي ميلاني
منبع : پژوهشنامه معارف قرآني (آفاق دین) ، شماره 12، بهار 1392
تعداد بازدید : 580
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396