دريچه اى به قرآن از منظر شرق شناسان

پدیدآورمحمد اصغری‌نژاد

نشریهنشریه مبلغان

شماره نشریه85

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

کلمات کلیدیاخباریان

share 976 بازدید

مقالات مشابه

بررسي برداشت‌هاي تفسيري علامه‌طباطبايي درباره آيات مربوط به لوح محفوظ

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهسیدمرتضی حسینی شاهرودی, محمدعلی وطن‌دوست

عصمت تام قرآن و برون‌دادهاي آن

نام نشریهماهنامه معارف

نام نویسندهحمیدرضا شاکرین

مصلحت‌انديشي قرآن كريم در اِخبار

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهاحمد واعظی, محمدرضا امین

ساختار و گستره معارف قرآني

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث( مطالعات اسلامی سابق)

نام نویسندهسیدمحمد مرتضوی, محمد سهیلی

بررسی اقتباس قرآن از تورات

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهعلی نصیری, محمدحسین مدبر

سنت ادبی آغازیه و گونه های آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهغلامرضا معروف

چهار نکته درباره قرآن

نام نشریهسفینه

نام نویسندههادی مروی